Årsaken til denne påståtte urettferdigheten ligger tilsynelatende i at de som bor ved private veier har måttet betale for vedlikeholdet selv, mens de som bor ved kommunale veier har fått dette dekket av kommunen. Representantene hopper glatt over det faktum at de aller fleste av de som bor ved disse veiene, har skaffet seg bolig der med forvissning om hvilke forpliktelser, eventuelt kommunale tjenester som fulgte med anskaffelsen. Dette er etter vår formening en merkelig forståelse av rettferdighet, og det er vel bare fantasien som setter en stopper for hva som bør privatiserer hvis denne praksisen skal legges til grunn. Det ligger etter vår formening ingen rettferdighet i det å pålegge eventuelle og betydelige merkostnader til disse fordi andre har skaffet seg bolig ved private veier uten samme kommunale tilbud. Her er det partienes privatiseringsiver som lyser igjennom.

I den andre enden risikerer kommunen at folk med sterk økonomi som helst skulle sett mindre folk forbi huset sitt som er på vei f.eks til rekreasjonsområde sitt, takker ja til tilbudet om å ta over veien, for så å sette opp hindringer i form av skilting om privat vei. Det er ingen grunn til å tro at det sittende politiske flertallet i Asker vil legge to pinner i kors for å forhindre dette, når vi ser hvor stilltiende det politiske flertallet i alle de tre tidligere kommunene har akseptert lignende tiltak i strandsona.

Vi håper utvalget for samfunnstjenester legger dette forslaget i skuffen, og lar det forbli der.