Renovasjonsprisene har gått opp med 22 prosent i Asker. Her kan du lese hvorfor

Renovasjonsgebyrene for kommunen har økt med omtrent 22 prosent fra 2019 til 2020. Det har flere årsaker, forklarer avdelingslederen for renovasjon og avfall i Asker kommune.