Renovasjonsprisene har gått opp med 22 prosent i Asker. Her kan du lese hvorfor

FORKLARER: Avdelingsleder for renovasjon og avfall i Asker kommune, Sven Moe Bjørnson, forklarer hvorfor renovajsonsprisene har gått opp.

FORKLARER: Avdelingsleder for renovasjon og avfall i Asker kommune, Sven Moe Bjørnson, forklarer hvorfor renovajsonsprisene har gått opp. Foto:

Renovasjonsgebyrene for kommunen har økt med omtrent 22 prosent fra 2019 til 2020. Det har flere årsaker, forklarer avdelingslederen for renovasjon og avfall i Asker kommune.

DEL

Prisøkningen skyldes hovedsakelige endrede markedspriser.

- I tillegg er noen av kontraktene kommunen har inngått på renovasjon ganske kortvarige, sier avdelingsleder for renovasjon og avfall i Asker kommune, Sven Moe Bjørnson.

Dette er ifølge Bjørnson ikke nødvendigvis en varig situasjon.

– Vi forventer å hente ut stordriftsfordeler når tjenestene i større grad blir harmonisert i framtiden, sier han.

– Nødvendig med kortvarige kontrakter

Askers politikere har bestemt at renovasjonstjenestene i kommunen skal være uforandret inntil videre.

– Dersom det nye kommunestyret ønsker å harmonisere renovasjonsordningen, vil ikke det være fullt ut mulig å få til før dagens kontrakter løper ut, forteller Bjørnson.

Det skyldes at dagens kontrakter baserer seg på de nåværende ordningene.

– Derfor har vi valgt å inngå kortere kontrakter på en del av tjenesten i en overgangsperiode, fram til politikerne har fått anledning til å beslutte hvordan framtidens renovasjonsordninger skal være i Asker, utdyper Bjørnson.

De viktigste kontraktene i denne sammenheng er innsamling av avfall hos befolkningen og dessuten transport og behandling av de innsamlede avfallstypene.

Kontrakter på 3,5 år

Varigheten av innsamlingskontraktene som nå er inngått er på 3,5 år.

– I tillegg kommer to såkalte opsjonsår som gir oss mulighet til å forlenge kontraktene med samme betingelser i ett eller to år til, utover 2023. Transport og behandlingskontraktene er noe kortere, sier Bjørnson.

I tidligere Røyken og Hurum er det fortsatt NordRen AS som kjører avfall. Det er det samme firmaet som kjørte for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som hadde renovasjonen i de to kommunene fram til Asker kommune tok over driften.

– Hvem som skal stå for transport og behandlingstjenestene vil bli avgjort med det aller første, forklarer Bjørnson.

I tidligere Asker er det Norsk Gjenvinning Renovasjon som samler inn avfall. Det skal de fortsette med fram til 4. april. Deretter tar NordRen over innsamlingen også her.

Ikke lenger RfD

Tidligere Hurum og Røyken kommuner hadde inngått et samarbeid der renovasjonstjenestene ble utført av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

Det interkommunale selskapet RfD har ikke ønsket at praktisk og formelt ansvar for renovasjon overføres til nye Asker. Selskapet ønsket ikke en rolle som ekstern leverandør ved å la nye Asker kommune kjøpe tjenester fra dem.

Artikkeltags