Undervisningsplikt og streikerett og Regjeringens tafatte holdning til spillet om de aller svakeste i samfunnet.

Undervisningsplikten er grunnlovsfestet, likeledes retten til opplæring. Det virker ikke slikt når vi ser at verken KS eller Utdanningsforbundet tar dette alvorlig. De gjensidig beskylder hverandre for ikke å komme til enighet. Det skulle ikke være nødvendig å minne partene om de problemene som oppsto i kjølvannet av pandemien. De bruker de aller svakeste som pressmiddel i en sak som skulle vært ordnet for lenge siden. Barneombudet har pekt på både ensomhet og utenforskap som et resultat. Likeledes har flere nå droppet videregående opplæring og sluttet på skolen. Hvordan skal vi dette tilbake på skinner?

Partene spiller her høyt på tvungen lønnsnemnd for å sikre seg ryggdekning mot egne organisasjoner.

I forhold til helsearbeidere hvor det blir lønnsnemnd nærmest automatisk så synes jeg at alvorlighetsgraden ligger på samme nivå.

Her må Regjeringen gripe inn umiddelbart for å få lærerne tilbake på skolene igjen.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt