Regjeringen vil gjøre det lettere å bygge i strandsonen - men ikke langs Oslofjorden

Av

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å bygge i 100-meterbeltet langs norskekysten – unntatt i pressområder, som langs Oslofjorden.