Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen stenger kranene ennå tidligere - her er de gjeldene reglene framover

Regjeringen kom fredag med ny informasjon om gjeldende koronaregler og -anbefalinger.

(Oppland Arbeiderblad)

Blant endringene som gjøres fra Regjeringen, er endring av skjenketidene. Fra tirsdag endres skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22.

– Etter råd fra helsemyndighetene flytter vi skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22, det er en innstramming, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Det gjør det mulig med lettelser på andre områder, sa Solberg.

Statsministeren sier at det ikke kommer store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars, men at det fra tirsdag åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

Lettelser for studenter

Det åpnes nå for at flere studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal kunne få bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper. Dermed kan flere sitte på lesesaler, møtes i mindre grupper og få fysisk undervisning. Større forelesninger og sammenkomster bør imidlertid fortsatt unngås.

– Det må selvfølgelig skje med strenge smitteverntiltak, men jeg er overbevist om at dette vil være en stor lettelse for mange, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Den nye nasjonale anbefalingen er at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning, at åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek.

Det gjøres også endringer i koronalovens kapitler 5B og 5C, hvor det framover også vil være tillatt med undervisning i grupper med inntil i personer.

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt: Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser: Reiser til utlandet frarådes.Unngå unødvendige reiser innenlands.Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser: Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning: Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement: Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger: Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder: Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Kommentarer til denne saken