Regjeringen har opprettet et offentlig utvalg som skal jobbe for å fjerne private aktører i velferdstjenester. Dette gjelder særlig barnehager, skoler, barnevern, eldreomsorg, asyl- og flyktningmottak, arbeidsmarkedstiltak og spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering, rehabilitering og kirurgi. Bakgrunnen for utvalget er basert på tanken om at dagens velferdsordninger ikke skal ende opp hos store kommersielle eiere, men heller komme fellesskapet til gode. En slik forståelse av private aktører i velferdssystemet er fullstendig misforstått og vil svekke kvaliteten i norsk velferd.

Det er et viktig prinsipp for den norske velferdsstaten at velferdstjenestene skal komme alle norske innbyggere til gode. Det betyr i midlertidig ikke at staten trenger å eie og styre alle tilbud. Tvert imot vil velferdssystemet tjene mye på at flere gründere og fagpersoner får muligheten til å skape gode og velfungerende tjenester for samfunnet.

Norge har i dag gode tjenester innen blant annet helsesektoren, utdanningssektoren og eldreomsorgen som ikke ville vært her uten private aktører. Tjenester som den offentlige sektoren ikke vil kunne erstatte. Et godt eksempel på hvor viktig private tjenesteytere er for samfunnet er barnehageforliket fra 2003. På denne tiden var det enorm stor etterspørsel på barnehageplass og stortinget vedtok derfor å likestille offentlige og private barnehager for å få full barnehagedekning. I dag er omtrent halvparten av norske barnehager eid av private og alle barn er sikra barnehageplass.

Å fjerne private aktører vil altså resultere i færre plasser, lange ventelister og dårligere kvalitet. Venstresiden har som mål å «ta de rike» og få staten til å eie mest mulig. Det er ikke et problem at private aktører tjener penger. Pengene de tjener blir eksempelvis brukt på å øke kvaliteten i bedriften, skape nye arbeidsplasser, betale skatt og investere i nye bedrifter som igjen skaper flere arbeidsplasser. Norge trenger private aktører som bidrar til innovasjon og nytenkning. Det siste vi trenger er at velfungerende private bedrifter blir uglesett.

Fremskrittspartiets ungdom vil alltid kjempe for at velferdssystemet tilbyr et bredt utvalg av både offentlige og private tjenester som gir innbyggerne muligheten til å velge det tilbudet som passer best for dem. For oss er det kvaliteten på tjenesten det som betyr noe – ikke hvem som eier det.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt