Rebekka til Antarktis for å lære mer: – Dette området har vi et stort ansvar for å forvalte

Sammen med andre statssekretærer fra Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet besøkte Rebekka Borsch (V) forskningsstasjonen Troll i Dronning Mauds Land i Antarktis nylig.