Det har snart gått et år siden Arbeiderpartiet og Høyre fant fram til en felles plattform for et samarbeid fra sak til sak i Hurumpolitikken.

Det politiske landskapet i februar 2018 inviterte til politisk handlingskraft mellom de to største partiene i Hurum, en ny æra måtte på plass på tvers av det ordinære politiske bilde.

Kommunestyret måtte få en styringsdyktig plattform som ivaretok innbyggernes forståelse, de ansattes trygghet og administrasjonens forutsigbarhet.

Ordet konsensus

Ingen av partiene hadde noen erfaring fra å styre sammen, men samarbeidet mellom Ordfører, Heidi Sorknes og undertegnede har fungert bra i fellesnemnda. Vi hadde lært oss ordet konsensus, noe vi fikk bruk for i 2018 hvor vi sakte, men sikkert klarte å forme felles vedtak i utvalg, formannskap og kommunestyret.

Til slutt ble vi enige om historiens første felles budsjettet mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Gruppeleder Heidi Sorknes beskrev godt det politiske året i sin oppsummering før jul, og jeg skal ikke gjenta det her.

31. desember blir vi nye Asker

2019 har nå akkurat startet og hele året står foran oss. Arbeiderpartiet og Høyre har sammen lagt fram et godt budsjett og styringsdokument i Hurum kommunes siste driftsår. Snart er vi del av nye Asker, 31. desember 2019 blir vi sammen med Røyken og Asker en helt ny kommune.

Og et viktig poeng i denne sammenheng, vi blir ikke en del av Asker, men alle tre kommunene blir en ny kommune sammen.

2019 vil by på mange utfordringer for alle partiene i Hurum, men for Arbeiderpartiet og Høyre blir nok utfordringen tydeligere. Mange vanskelige saker skal forenes i fellesnemnda der begge partiene representerer Hurum. Samtidig som vi skal enes om gode vedtak i kommunestyret til det beste for innbyggerne i Hurum.

Vi kan vel være ganske sikre på at vi ikke blir enige om alle sakene som skal behandles, men vi skal snakke godt ut om hva vi er uenige om. Og det er et veldig godt utgangspunkt.

Dette skal vi få til.

Valg i september

Og midt oppe i dette kommer valgkamp med oppstart tidlig på våren og med et spennende valg i september. Et valg som skal danne det nye kommunestyret for nye Asker.

Vi tre fra Hurum som sitter i fellesnemnda vil nok kjenne litt ekstra på at vi ser enden på denne reisen som har vært utrolig arbeidskrevende, men også lærerik og givende. Vi er, som alle dere i de tre kommunene, spente på hvordan alt vil fungere fra dag en.

Vi har jobbet lenge for at alt skal lykkes og vi vet at hvis noe ikke vil fungere bra nok, så skal vi rette på det.

Det sittende kommunestyret valgt for perioden 2015–2019 vil i alle de tre kommunene sitte fram til 31. desember 2019. Dette for å sikre at kommunene er operative i perioden etter valget og fram til ny kommune starter 1. januar 2020. Det skal nok allikevel mye til at mange saker vi bli behandlet, men noen saker kan dukke opp.

Vi skal alle være klare til å behandle disse hvis de kommer.

Samlingspunkt for innbyggerne

Personlig er jeg veldig spent på innbyggertorgene som for Hurums del etableres på Tofte og Sætre. Dette tror jeg blir et veldig flott samlingspunkt for alle våre innbyggere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Sammen med etter hvert etablerte lokalsamfunnsutvalgt blir dette navet i nærdemokratiet.

Hvordan den endelige organiseringen av disse nye ordningene blir til slutt skal meisles ut framover. Og vi får mye av dette avklart før sommerferien i 2019.

Mange lokale politikere fra Hurum skal fortsette i nye Asker. Dette er et godt tegn for innbyggerne i Hurum at vi som har vært med en stund ikke gir oss nå, men velger å fortsette med etablering av dette store byggverket også i en ny periode.

Vi håper dere som innbyggere også føler det samme som oss. Jeg vet at jeg har med meg alle fra alle partiene i Hurum når jeg sier at vi skal jobbe iherdig videre for innbyggerne som velger oss, ikke bare for Hurum denne perioden, men for hele Asker.

Det helt avslutningsvis all grunn til å benytte den politisk valgte arbeidsgruppe P2 sine velvalgte verdiord, RAUS, NÆR, SKAPENDE og MODIG

Med denne avslutningen ønsker jeg på vegne av Arbeiderpartiet alle et godt nytt politisk år.

Kanskje fellesnemnda vil stille opp med de nødvendige midler som våre tre lokalpolitikere og hurumpatrioter etterlyser

Tjenestetilbudet til innbyggerne blir bedre i nye Asker kommune