Vi følger og diskuterer debatten i RHA ang. sprengstoffproduksjonen på Engene i Sætre. De voldsomme og påståtte beskyldninger mot bedriften, og dermed dens ansatte synes vi er usmakelige og usanne. Sætre og nye Asker trenger sårt disse arbeidsplassene!

Jeg har i mange år fulgt historien på Engene fra Nitroglyserinkompagniet til Chemring, og mener å forstå hvilken betydning dette har hatt og har for Sætre og Hurum. Kongsdelenes kirke og den interne striden som foregår her er også av høyeste viktighet. Asker pensjonist parti føler vi har fått en god utgangsposisjon til årets kommunevalg.

Som partiets 2dre kandidat til valget føler jeg at jeg har mye å bidra med nettopp fra Hurum. Hurum trenger representanter i «nye Asker» Sender derfor et vedlegg om pensjonistpartiets og mitt syn på den pågående konflikten. Håper dere vil sette det på trykk mens saken er aktuell. På lik linje med de andre partienes syn på denne viktige saken.

Hurum trenger ikke arbeidsplasser - vi kan jo pendle

Brannfakkel uten verdi - Hurum Frp støtter ikke Trond Røed

Skivebom av Johan Andersen