Det de bekymrer seg for er at smittetallet øker, og antall innleggelser på sykehuset blir flere og flere. At det ikke er nok ansatte på sykehusene på grunn av pandemien, og da får ikke alle den behandlingen de trenger når de blir syke av koronaviruset.

Denne koronapandemien har bidratt til at ungdom får lite tid til å dra ut på fritidsaktiviteter. Å være sosial, besøker en venn eller drar på en fritidsaktivitet er noe helt annet enn å sitte foran en pc-skjerm med Teams- og Zoom-møter hver eneste dag.

Mange ungdom sier at det psykiske helsetilbudet bør bli bedre. I og med at jeg er rådsmedlem i råd for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse i Asker betyr at jeg er en del av politikken i Asker.

Da sier jeg til meg selv at når jeg får sånne tilbakemeldinger av innbyggerne i Asker, så er det min plikt som politisk rådsmedlem å ta med innspillene jeg får videre inn i politikken og rådet jeg sitter i, for å faktisk prøve å få gjort noe med det.

Kort oppsummert:

For å få mindre smittetall, så vaksiner deg

Takk for meg