Gå til sidens hovedinnhold

Prøver Røyken-politikerne å skape sin egen virkelighet?

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For et år siden valgte kommunestyret å skifte ut store deler av styret i Røykenbadet KF, uten noen form for kommunikasjon med styreleder, andre i styret eller daglig leder i Røykenbadet.

Kommunestyret hadde ikke gjort det kjent for sittende styre at de ønsket endringer

Kommunestyret hadde til da ikke gjort det kjent for sittende styre at de ønsket endringer eller justeringer av driften, utover ønsket om å levere høyere overskudd til kommunen. Likevel begrunnet valgkomiteens leder Håvard Vestgren (H) utskiftninger i styret nettopp med «ønske om en kursendring» i RHA 30. juni 2018.

Å løse kommunale oppgaver i et KF krever god folkevalgt styring, god kommunikasjon mellom eier og styret er en viktig del av spillereglene. Da kommunestyret ønsket endringer, var tausheten total. Først da valgkomiteens innstilling til nytt styre var klar, ble styret oppmerksomme på planene om utskifting ved å lese sakspapirene til kommunestyremøtet 12. juni 2018.

Det er eiers fulle rett å gjøre utskiftninger i et styre, det var prosessen jeg var kritisk til. Jeg hadde forventet en ryddig, tydelig kommunikasjon og en åpen prosess fra våre folkevalgte. Det er å forvente at det ligger gode vurderinger bak avgjørelsen når eier velger styremedlemmer fra egen eierforsamling.

Kun sittende kommunestyremedlemmer ble foreslått og valgt inn som nye i styret – på tross av klare anbefalinger om det motsatte fra KS og Asker kommunes retningslinjer for eierstyring. På spørsmål fra RHA om hvorfor det er så mange politikere i det nye styret svarer Håvard Vestgren (H) «Det ble slik, men vi er godt fornøyd med sammensetningen».

To muligeårsaker

Når leder av valgkomiteen, Høyres representant i Fellesnemda nye Asker, medlem av formannskapet og kommunestyret svarer slik, og dette svaret er blitt stående som det eneste svaret fra et samlet kommunestyre inneværende år, er det to muligheter.

Enten er det sant, og kommunestyret avslører at de ikke har satt seg inn i KS sine 21 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Dette er i seg selv lite tillitvekkende, og gjør at en som velger kan undre seg over hva annet de ikke har satt seg inn i før de fatter viktige beslutninger på vår vegne.

En annen mulighet er at det var årsaker til sammensetningen kommunestyret ønsket å holde skjult for offentligheten, og at de derfor aktivt valgte ikke å følge KS sine anbefalinger, ei heller Asker kommunes eierskapspolitikk, vedtatt av fellesnemnda 15.12.2017.

Til tross for leserinnlegg i august i fjor, der kommunestyret ble utfordret på ønsket om kursendring, valgte et samlet kommunestyre å unnlate å svare på nettopp dette. Nå kommer årsrapporten for 2018. Vi vil endelig få svar på innholdet i, og resultatene av, den ønskede kursendringen.

Årsberetningen er en kopi av fjorårets

Hva er nytt? Ord for ord, setning for setning og avsnitt for avsnitt, hvorfor virker dette så kjent? Med unntak av noen små justeringer; årsberetningen er en kopi av fjorårets! Det overordnede målet er det samme. Visjon, verdier, hovedmål og forretningsmål er de samme.

Produktene de tilbyr er det samme – bortsett fra vanntilvenningskurs for barnehagene som er nytt av året. Men det var vel neppe det som var kommunestyrets «ønske om en kursendring»?

«Røykenbadet KF har fått orden på økonomien» skriver RHA i sin artikkel 14. juni. De referer Rikard Knutsen (Frp) som sier at de kontroversielle endringene av styret har virket. «Driften virker mer kontrollert nå som man har kontroll på utgiftene» sier Håvard Vestgren (H) i samme artikkel.

Skaper inntrykk av at det forrige styret manglet kontroll over økonomien

Med dette skaper politikerne og RHA et inntrykk av at det forrige styret hadde manglende kontroll over økonomien i Røykenbadet. Jeg kan forsikre alle om det ikke er riktig. Når det gjelder mva-saken er dette svært kompliserte forhold for et anlegg som Røykenbadet.

Saken var på dagsorden fra første stund etter at styret ble etablert i 2015, arbeidet ble gjort i tett dialog med REAS, kommunens administrasjon og eksperter fra PWC. At Skattemyndighetene kunne ende med å gjøre noen endringer etter tilsyn, er tydeliggjort både i styrereferater og årsberetningen fra 2017, og dermed ingen overraskelse for dem som har fulgt med i denne saken.

Det er trist at politikere velger å se bort fra virkeligheten: den innsatsen som faktisk ble levert slik at Røykenbadet ble en suksess fra første dag. Dette gjelder styrets innsats, men i enda større grad jobben ansatte i Røykenbadet har stått for.

Kontroll på økonomien var det i hele perioden jeg var styreleder, med tett dialog mellom styreleder og daglig leder og med detaljert gjennomgang om utviklingen i hvert styremøte – der Røyken kommune var representert.

Våre budsjetter, rapporter og regnskap ble uten kommentarer godkjent av Kommunestyret. For 2017 ble det overført 2 millioner kroner tilbake til kommunen, slik kommunestyret hadde vedtatt. I 2018 ble det overført 2, 8 millioner tilbake til kommunen uten spor av kursendring.

Å skape et bilde av manglende kontroll på virksomheten hos det gamle styret, med uttalelser uten rot i virkeligheten, er lite imponerende av våre folkevalgte. At lokalavisa kaster seg på samme sporet og ukritisk blir et talerør for politikere som prøver å skape sin egen virkelighet imponerer vel like lite.

Røykenbadet KF har fått ny styreleder

Drama i Røykenbadet KF: To trakk seg fra styret

Vestgren: - Økonomiske spørsmål må ikke overskygge at badet er grunnleggende bra 

Kommentarer til denne saken