Den er en yndet turvei. Den er en mye brukt gangvei mellom Åros og Sætre. Dette er en trygg atkomst til badeplassene Skogsborg og Bestonstranda både for gående og syklende.

Ivers vei er populær sykkelvei for barnefamilier. Denne veien skal privatiseres ifølge Asker kommune. Det føles merkelig at beboerne skal stå ansvarlig for vedlikehold av en så trafikkert vei, at vi skal sørge for at den er trygg.

Asker kommunes representant uttaler i RHA 10. august 2021 at privatisering vil føre til større likhet for alle private veier i kommunen. Dette er et utsagn, som trenger utførlig forklaring.

Hva går likheten ut på? Dette er et diffust utsagn i mine ører.

Vil Asker kommune bidra økonomisk til alle nye private veier i kommunen eller skal vi bli A- og B innbyggere i kommunen hva veivedlikehold angår?

Jeg lurer også veldig på hvorfor representant fra kommunen påstår at det ikke ligger økonomiske føringer bak. Det må da lønne seg å slippe vedlikehold av opp mot 50 veier. Vil jeg få skattefradrag for vedlikehold av privat vei?

Det er mange spørsmål.

Siste punkt i kommunens skriv er også merkelig. Forstått rett, så skal vi beboere bevise at veiene enten er kommunale eller private. Hvor mange beboere langs de 50 veiene sitter med slike papirer og kunnskap. Bør ikke Asker kommune ha bedre orden i egne arkiver.

Mitt forslag blir at høringsfristen utsettes fram mot jul, slik at kommunen kan finne fram i egne arkiver og spare sine innbyggere for unødige bekymringer. Jeg håper det kommer tydelig fram hvilke politiske partier, som er mot dette tiltaket, så jeg vet hvilket parti som skal få min stemme ved neste valg.