Det eventuelt innsparte skal gå til vedlikehold av de større og mer trafikkerte kommunale veiene. Kan kommunen gjøre rede for hvilke veier dette gjelder, og hvor stor trafikken må være for at veien kan betegnes som kommunal – gjerne i RHA.

Det ville jo være hyggelig å vite; at nå kjører jeg på en vei, som jeg betaler på, via skatt og kommunale avgifter. Skal vi, som risikerer å bli boende i disse veiene stå for alle typer drift av veien, så som veibelysning, kommunale kummer, holde en standard på veien, som renholdsfirmaer forlanger og så videre.

Jeg synes jeg ser min over åtti år gamle nabo klatre opp og skifte «lyspære» i stolpen.

Asker kommune bør komme ut med en redegjørelse for sine planer angående private veier, ikke komme med svada som «gjøre det likt for alle innbyggerne i kommunen,» (RHA 9. september)

Jeg vil gjerne få forklart dette likhetsprinsippet, gjerne i RHA. Jeg betaler skatt og kommunale avgifter. Jeg ønsker faktisk å få noe igjen for dette, ikke bli belastet med enda større utgifter. Men, jeg ønsker framfor alt informasjon.