Det er nå snart 30 år siden jeg var politiker i Røyken. Jeg blir ikke så lett provosert lenger, men jeg må si at jeg ikke likte innlegget til Elisabeth Holter-Schøyen (V) og Heidi Sorknes (H) i RHA, 11. august.

Jeg tar tak i noen påstander som framkommer i innlegget deres.

Påstand 1: Vi ønsker bare å rydde opp og skape rettferdighet.

Blant like veier har noen fått og andre ikke fått, sier dere. Vel, da har man et valg.

Påstand 2: Det er helt uriktig at kommunen ønsker å spare penger på dette.

Tilbake til valget under punkt 1 over. Man kan da velge å ta fra dem som har fått, eller å gi til dem som ikke har fått. Siden dette ikke dreier seg om å spare penger, kan man lett velge det siste. Kriteriene for hva som skal være kommunale veier, kan politikerne tilpasse til dette. Her er det en gylden anledning til å bygge tillit i en befolkning som nok er litt på vakt etter kommunesammenslåingen.

Påstand 3: Det er ikke vi som har startet dette. Vi bare fullfører. Det der smaker ikke godt. Hvis noen skulle tenke ansvarsfraskrivelse når de leser dette, så er vel ikke det så fjernt?

Påstand 4: Folk som har ytret seg, er negative til Asker kommune

Å angripe lokalbefolkningen ved å heise fram at vi egentlig bare sutrer over sammenslåingen, er et forsøk på å vri seg unna det saken gjelder. Saken er at vi gjerne vil beholde de kommunale tjenestene vi har. Det er faktisk flere veier her som vi ønsker driftet av kommunen. Si det som det er!

Selvfølgelig handler dette om å spare penger. Selvfølgelig har ikke gamle Røyken og Hurum startet en prosess som Asker ikke kan styre. Det er dere som skal stå til ansvar overfor oss om dette.

Vi vil ha politikere som vi kan se opp til, og som ser opp til oss.