Dette forslaget høster for tiden stor storm i lokalavisen og på sosiale medier. Vi politikere blir også kontaktet direkte av opprørte innbyggere om dette.

Det er dessverre mye misforståelser og uriktige opplysninger som svirrer rundt saken. I tillegg tilegnes dette negativt til nye Asker kommune med beskyldninger om overkjøring av tidligere Røyken og Hurum, samt at kommunen skal spare penger på dette. Dette er helt uriktig. Dette arbeidet ble initiert av gamle Røyken og Hurum kommuner og har ingenting med kommunesammenslåing eller økonomi å gjøre. Fakta er at det over tid har vært ulik håndtering av lokale veier internt i Røyken og Hurum. Dette har resultert i en stor forskjellsbehandling, som ikke har vært styrt av gode nok overordnede kriterier som definerer hva som skal være privat og hva som skal være kommunal vei. Dette betyr at veier med samme type bruk har vært definert ulikt. Noen veibrukere har dermed måtte betale vedlikeholdet mens andre har fått dette gratis fra kommunen, når forholdene for øvrig er like. Dette blir urettferdig. Det er et behov for overordnede kriterier og for en opprydning for å gjøre dette rettferdig og mer strukturert.

De gamle kommunene satte i gang dette arbeidet og vedtok kriteriene som skulle være gjeldende. Den nye kommunen følger nå opp disse vedtakene.

Saken stadfester også at når kommunen og/eller allmennheten er brukere av private veier, vil kommunen delta i veilag og ta sin del av kostnadene.

Hovedutvalg for samfunnstjenester vedtok i april å sende kommunedirektørens forslag på hvilke veier som skal endre status ut på høring til berørte. Utvalget tok ikke stilling til noen konkrete veier i dette møtet. Hele poenget med høringen er å gi mulighet til dem som bruker disse veiene til å komme med innspill på forslaget. Først etter at høringsrunden er over, vil vi politikere se på tilbakemeldingene, verifisere mot de vedtatte kriteriene og beslutte evt. endringer av det forslaget som administrasjonen har fremmet.

Det er derfor viktig at dere som har fått tilsendt dette varselet fra kommunen kommer tilbake med innspill, dersom dere mener at det er feil å endre status for deres vei. Deretter vil vi politikere behandle dette ryddig og rettferdig når dette kommer til oss for politisk behandling over sommeren.

Les også: Kommunal drift og finansiering vedlikehold av private veier

Forbannede lesere vil ikke ha privatisering av vei og skylder på sammenslåing, men det stemmer ikke: – Hadde kommet uansett

Vil privatisere flere kommunale veier i gamle Røyken og Hurum: – Ikke et fnugg av rettferdighet i dette

Dette forslaget rammer hardt og ulikt

Avvikling av kommunalt veivedlikehold i Asker