Private kan bli oppfordret til å gi fra seg eget smittevernutstyr

Asker kommune kan komme til å be folk om å bidra med smittevernutstyr for de som har det.