Alle barn fortjener å gå i en god barnehage. Derfor er det bra at det politisk rettes mer søkelys mot utvikling av høyere kvalitet i barnehagene.

I et innlegg i Røyken og Hurums Avis skriver tre representanter for Asker Arbeiderparti om noen av partiets ambisjoner innenfor skole, SFO og barnehage.

I ett av avsnittene skriver de at «offentlige midler og foreldrebetaling skal gå til å gi barna et trygt og godt tilbud i barnehagene framfor utbyttefest for eierne».

Slik etterlater Asker Ap et inntrykk av private barnehager som ikke stemmer med realitetene.

For alle tilgjengelige data viser at private barnehager i høyeste grad gir god velferd og bidrar til god bruk av offentlige midler:

  • Like mange private som kommunale barnehager oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen.
  • Minst 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler som gir lønns- og pensjonsytelser som tåler alle sammenlikninger med det du finner i offentlig sektor.
  • Det legemeldte sykefraværet er systematisk lavere i private enn i kommunale barnehager.
  • Private barnehager bidrar med et stort mangfold av tilbud, for eksempel gårdsbarnehager, friluftsbarnehager og livssynsbarnehager, til glede for barn, familier og ansatte.
  • Foreldre er generelt fornøyde med tilbudene i norske barnehager, men foreldre til barn i private barnehager er aller mest fornøyde.

I tillegg sparer private barnehager skattebetalerne for et par milliarder kroner i året ettersom private barnehager får tilskudd som er noe lavere enn kostnadene kommunene har på egen barnehagedrift.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen, kan realisering av gevinster de senere år i all hovedsak knyttes til salg av eiendommer. Ser du på selve driften, ligger ordet «utbyttefest» milevis unna det som kjennetegner virkeligheten de aller fleste steder.

Private barnehager står tvert imot i en mer krevende økonomisk situasjon nå enn noen gang før. Strengere krav til bemanning er ikke blitt samtidig finansiert. Mange steder skjærer kommunene ressursbruken i egne barnehager inn til beinet, noe som også påvirker tilskuddsnivået til de private.

Før jul vedtok Stortinget dessuten å redusere pensjonspåslaget til private barnehager med om lag 600 millioner kroner i året. Til sammenlikning hadde sektoren i 2020 et samlet årsresultat på 590 millioner kroner.

I en undersøkelse fra februar i år oppgir bare én av tre medlemsbarnehager i PBL at de er trygge på at det er grunnlag for videre drift, gitt dagens rammebetingelser. Det er alvorlig, og det er en ny påminnelse om at det må komme på plass et nytt system for finansiering som sikrer bærekraft og langsiktighet for en stor og viktig sektor.

De private barnehagene har vært helt avgjørende for å sikre full barnehagedekning, og de bidrar i dag med kvalitet, mangfold og innovasjon til beste for barn, ansatte og samfunnet.

Det de trenger for å utvikle enda bedre barnehager i morgen enn i dag, er forutsigbare og bærekraftige rammevilkår – ikke lettvinte slagord bygget på gamle myter.