Har 1. mai blitt markedsføringsdag for politikeres egeninteresser og misbruk av ærverdige arbeiderverdier?

Det nærmer seg valg og for oss velgere blir det viktig å skjelne mellom politikere som virkelig vil det beste for folk flest og de som har mer skjulte agendaer som velgjørere for «markedskrefter» og seg selv.

Markedskreftene rår

Selv om vi prøver å heve oss over, er vi svake for amerikansk påvirkning på mange områder og det spørs om ikke markedskrefter/politikermetoder også har vunnet godt fotfeste i Norge. For å vinne fram i kontroversielle saker, vet markedskreftene inderlig vel at de trenger politikere på laget og gjerne også en miljøorganisasjon.

Ronald Reagen er godt eksempel på «politiker» som nådde langt som storkapitalens mann. Som sjarmerende skuespiller gjennomførte han sine opptredener og taler ihht manus og med stil. Det lyktes han godt med og har nok fristet andre til etterfølgelse...også i Norge.

Lokalt har vi også noen få politikere som tør si sin ærlige mening, vel vitende om at man risikerer å bli både mobbet, forsøkt frosset ut og miste stemmer. Tenker da spesielt på Trond Røed som påpeker at samfunnsutviklingen har gjort det svært betenkelig med boligområder og industri med sikkerhetssoner side om side.

Hvem skal flytte? Chemring eller skolen? 

At det er en påpressende og nødvendig debatt om ikke denne industrien bør flyttes til skjermet område...og uten tap av arbeidsplasser. Mange er nok enige i det, men tør ikke fronte en sånn sak.

Granum: - Nå står jeg her. Dette skulle fatter og mutter ha sett 

Arbeiderklassens "beskytter"

Så har vi også politikere som Ivar Granum fra Ap, som finner det opportunt å slå politisk mynt på dette til egen fordel som arbeiderklassens «beskytter». Beleilig blir det også når menighetsrådets Marianne Arctander går ut og støtter Trond Røeds innspill. Det gir grunnlag for å ta i bruk velkjente metoder fra den kanten...mobbing, baksnakking og utestengelse.

Slik skapes den « tause majoritet» som i sin tur tas til inntekt som støtte i andre saker. Lokalt, f.eks på Tofte er ytterligere skremsel midler blitt brukt og mange er redde for å gi uttrykk for annet enn det aksepterte.

Arbeiderpartiet har jo i flere år vært partiet å tilhøre om man ønsker Høyre politikk. Partiet har jo vært så opptatt av å legge til rette for markedskreftene at Norge etterhvert ble et Eldorado for de som ville brøyte seg fram til rikdom og gjerne tråkke på noen for å komme høyt nok.

Et fremadstormende næringsliv har alltid vært avhengig av billig arbeidskraft og Ap bidro genialt med å åpne grensene for arbeiderinnvandring fra Øst Europa og etablering av bemanningsbyråer som vokste fram som paddehatter. Man så mellom fingrene på alle de som ble hardt rammet i Norge innen bygg og anlegg, transport og andre yrkesgrupper.

Faren for å bli byttet ut med billig arbeidskraft var så stor, at det bortimot kneblet fagforeningsarbeid og de tragiske utslag det hadde for svært mange norske arbeidere, tok Ap og feide under teppet.

Ap skjønner ikke den dag i dag hvorfor man sliter med rekruttering til feks håndverksfag, sjåførjobber mfl. og man prøver å gi sittende regjering skylda for elendet de selv har skapt. I tidligere tider var jo Arbeiderpartiet en solid forkjemper for arbeideres kår...men det begynner og bli lenge siden. Evnen til selvransakelse og selvkritikk er ikke stor i Arbeiderpartiet.

Skyter brystet fram

I 1. mai-taler derimot, skyter man brystet fram og påberoper seg å være arbeiderklassens store velgjører.

Derfor blir det lite tiltalende når Ivar Granum entrer talerstolen 1. mai, stylet som en statsmann og med vel innøvd manus i hånd promoterer Statskrafts biodiesel planer på Tofte ved å framstille seg som forkjemper for arbeidsplasser. Vel vitende om at hvis dette mot formodning blir en realitet så vil det bli et automatisert anlegg, robot teknologi vil bli brukt og det vil bli svært få, om noen LOKALE arbeidsplasser.

Dette på en meget stor attraktiv tomt som har potensiale for utvikling av svært mange lokale arbeids- og lærlingsplasser som vi i Toftes Framtid har påpekt i mange sammenhenger. Det hevdes at flere, bl.a Kongsberggruppen har ønsket å etablere seg her, men blitt avvist. her skal det baseres på tømmer til inntekt for noen.

Man prøver å hevde at alt annet er umulig her bl.a pga dårlige veier...rigtignok bra nok for en evig strøm av megastore tømmerbiler. Det hindret heller ikke at Airbus nylig etablerte en avdeling på Torstvedt næringspark, f.eks.

Denne talen er nok et forsøk på å føre folk bak lyset og det sees på som skammelig misbruk av 1. mai og de verdier den dagen representerer. Attpåtil forsøker Granum igjen å latterliggjøre oss som virkelig ønsker mange lokale arbeidsplasser og tilflytning, som håpløse romantikere som tror vi kan leve av frisk luft og utsikt.

En slik tåpelig uttalelse fordrer tilsvar og værsågod - det er servert!

Tid for selvransakelse i Ap

Ivar Granum har sikkert også mange positive sider og positiv bidragsevne i politikken, men som med Arbeiderpartiet generelt, behovet for selvransakelse synes å være stort. Som tillitsvalgt bør man være seg bevisst at man først og fremst er folkets tjener og ikke avfeie alle argumenter mot egen linje uten saklig diskusjon.

Nylig har det også kommet fram at Miljødirektoratet har gitt tillatelse til utslipp av komponenter som står på norske prioritetsliste over kjemikalier som regnes som alvorlig trussel mot helse og miljø, fra Statkrafts forsøksanlegg.

I hvilken grad og omfang disse utslippene blir, skal bedriften selv måle og rapportere. Tilsynsmyndighetene er greie sånn. Bukken til havresekken er helt greit og tradisjonen tro, ihvertfall her på Tofte.

Om den nylig utgitte rapporten fra FN's internasjonale naturpanel om at vårt eksistensgrunnlag trues av en stadig økende utryddelse av artsmangfold, herunder også insekter, - hadde ligget på bordet da utslippssøknaden ble vurdert, burde resultatet vært et klart avslag.

Om alvorsgraden av denne rapporten etterhvert synker inn, vil det også måtte gi utslag i nødvendigheten av langt mer skånsom skogsdrift, som igjen vil ha innvirkning på råvaretilgang til planene på Tofte.