Tradisjonelt er det enten Høyre eller Arbeiderpartiet som blir sittende med ordføreren. Men Hurum Venstre ser seg nå som minst like aktuelle etter fire år i posisjon med blant annet Høyre.

– Jeg tror mange har stemt av gammel vane når det gjelder Ap, og Høyre fikk nok mange stemmer ved siste valg siden innbyggerne ville ha noe nytt. Men jeg er ikke så sikker på at de 40 prosent som stemte på Høyre, føler partiet har gjort en så fantastisk jobb, sier Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen.

Mer involvering

Venstre ser det fortsatt som naturlig å gå i samarbeid med de borgerlige partiene, men Homme Mathisen sier de har lært mye de siste fire årene og at de vil bli tøffere i forhandlingene.

– Jeg har til tider følt at Høyre har hatt problemer med å forstå at vi er to ulike partier. Det er en del saker vi er uenige i, og det har til tider vært vanskelig å bli hørt i saker som er viktig for Venstre, forteller Homme Mathisen som blant annet sikter til reguleringen av sandtaket på Verket, skolesaken på Tofte og utviklingen av Sætre sentrum.

Disse tre sakene mener hun og partiet viser hvor viktig det er å lytte til innbyggerne, og Homme Mathisen sier at innbyggerinvolvering blir viktig for partiet i neste kommunestyreperiode.

– Vi ønsker at innbyggerne skal involveres i mye større grad enn i dag. Når vi får hastevedtak på hastevedtak fordi alt plutselig skal gå så raskt, så blir folk frustrerte. Da får man også interessekonflikter, sier Homme Mathisen.

Veiskille

Partiet vil også satse mer på grønne kunnskapsbaserte bedrifter, og mener tiden har rent vekk for hjørnesteinsbedrifter i Hurum.

– Litt av problemet her i Hurum er at næring står mot befolkningsutviklingen som vi ønsker. Det ser vi på Verket, på Tofte med Statkrafts nye selskap og Chemring i Sætre, sier Homme Mathisen før hun legger til:

– Vi har næring som forringer bomiljøene, og det skaper fraflytting framfor tilflytting.
Hun mener man kanskje må si nei til enkelte næringer dersom kommunen skal komme seg vekk fra befolkningsnedgangen.
– Hurum står ved et veiskille og vi mener varierte arbeidsplasser med og en grønn tankegang er svært viktig for Hurum, sier Homme Mathisen.