Brannstasjonene i Røyken og Hurum kan bli nedlagt

Rådmannen i nye Asker, Lars Bjerke, legger i ettermiddag fram et notat for formannskapet for nye Asker. Her foreslår han blant annet å legge ned dagens brannstasjoner på Tofte og Midtbygda.