Ser i RHA og DT før helgen at Christoffer Pederssen i Frp gjør et poeng ut av at ordføreren inviterte kommunestyret i Røyken på heldags busstur i kommunen med Røyken Historielag. Han kaller det misbruk av skattebetalernes penger, og hevder at det bidrar til politikerforakt at det bevilges penger til en slik hyggetur. For kommunestyrets medlemmer skulle selvsagt få normal møtegodtgjørelse for turen.

Les også: Røyken-politikerne får godtgjørelse for frivillig busstur

Ikke boller og brus

Jeg vet ikke hvordan ordlyden i invitasjonen til denne turen lød. Men hensikten med turen var ikke kos og hygge, brus og boller, som man kan få inntrykk av etter å ha lest Pederssens argumenter. Hensikten var å få dypere innsikt og kunnskap om Røykens kulturminner, om viktigheten av kulturvern, kunnskap om Røykens fortid, om stedshistorie, gårdshistorie og industrihistorie, med blant annet is og stein.

Les også: 100 fikk et glimt av et utdødd yrke

Kommunepolitikere skal ta beslutninger om Røykens framtid. Da er det godt å kjenne fortiden.

Historielaget skulle ha med en kunnskapsrik lokalhistoriker som guide på bussen, og vi hadde lokale foredragsholdere som ventet i Slemmestad, på Nærsnes og i Hyggen. Vi skulle innom Hernestangen, der det er samlet mye bygdehistorie som ikke alle er klar over.

Les også: To kulturminner på halvøya får penger

Bakgrunnen for bussturen var en busstur som Røyken Historielag arrangerte i fjor høst. Det var en åpen tur for alle interesserte, der vi hadde lagt opp et program nok så likt det vi skulle vise kommunestyret nå. Her var ordføreren med som privatperson, men fikk ideen til å gjennomføre en liknende tur for kommunestyret.

Kunnskap om lokalhistorien

Ikke alle folkevalgte har dyp kunnskap om Røykens lokale historie. Det var Røyken Historielag interessert i å bidra med å gi kommunestyrets medlemmer. Det er den slags vi sysler med, på frivillig basis.

Vi liker å bidra til innsikt og forståelse. Om det bidrar til politikerforakt og er misbruk av skattebetaleres penger å få undervisning og kunnskap om kommunens historiske verdier, er jeg ikke så sikker på.

Les også: Røyken-ordføreren måtte avlyse politiker-busstur

Nå blir det ikke noe av bussturen 6. april. Ikke på grunn av Christoffer Pedersen. Turen er av flere grunner utsatt til høsten. Da ønsker jeg Christoffer Pederssen og resten av kommunestyret velkommen om bord til en dag som ikke vil være sløsing med verken tid eller penger.

Verdien av kunnskap er vanskelig å måle. Å være historieløs kan koste mye.

Per Olav Berg, Leder i Røyken Historielag