Skal det opprettes såkalte veilag med egne styrer, som velges blant beboerne langs veiene?

Asker kommune må vel oppgradere disse veiene før ansvaret overlates til private eller?

Så dårlig som standarden er på mange av veiene som står på lista, kan det umulig være mange der ute som er interesserte i å overta ansvar og drift.

Per Steine fra kommunen, uttaler til avisen 10. august at «bakgrunnen for saken er et vedtak som ble gjort i kommunestyrene i Røyken og Hurum i 2019. Her ble det satt opp prinsipper for når en vei skulle være privat og når den skulle være kommunal» sitat slutt.

Altså før vi ble Asker kommune!

Det betyr altså at Trond, Ivar, Monica, Christian, Martin, Else-Marie og Heidi møter seg seg selv i døra, da de kan ha stemt for privatisering?

Det er valg i år og denne saken må alle politikerne i Asker svare på når valgkampen kommer skikkelig i gang, selv om det er Stortingsvalg.