Sigrid ble første kvinnelige lensmann på halvøya – hun ble også den siste

– Det er jo litt vemodig, men alt har sin tid, sier lensmann Sigrid Andreassen ved Røyken og Hurum lensmannskontor. For fra 1. januar går hun fra å være lensmann til å være avsnittsleder for patruljeavsnittet i Asker.