Planene for Avgrunnsdalen: Fylkesmannen har lagt ballen død

Med 14 mot 11 stemmer valgte kommunestyret i Hurum i fjor å avvise forslag til reguleringsplan for Avgrunnsdalen. Saken havnet på bordet til Fylkesmannen som nå har lagt saken død.