Plan for Hovtun vedtatt - klart for gang- og sykkelvei fra Hovtun til Verket

Kommunestyret i Asker vedtok enstemmig rett før påske reguleringsplan for Hovtun, men ikke uten debatt.