Gå til sidens hovedinnhold

Pilot med bygdemiljøpakke i Tofte - men bygdemiljøpakke - hva er det for noe?

Formannskapet i Asker har fremmet prosjektet “Møteplass Tofte” som deltakerkandidat til pilotprosjekt i Viken fylkeskommunes program for bygdemiljøpakker.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men, bygdemiljøpakke, hva er det for noe?

Tanken bak bygdemiljøpakker er at alle skal være med på omstillingen til et lavutslippssamfunn, men at forutsetningene for det likevel ofte er veldig ulike, avhengig av hvor de bor.

Det er fortsatt mange steder hvor bymiljøpakker spiller en avgjørende rolle for å finansiere viktige samferdselstiltak og ellers støtte opp under en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Mange i utkantene opplever også store utfordringer, ofte med motsatt fortegn av de man har i våre sentrale byer og tettsteder. Det kan handle om fraflytting, mangel på arbeidsplasser og kollektive løsninger og det at bilen også i fremtiden vil være et viktig transportmiddel.

Vi i MDG er overbevist om at entusiasme og behov for bærekraft og å bidra til å redde livsgrunnlaget vårt, er like stor i utkantene som i mer sentrale strøk. Vi mener derfor at det er et politisk ansvar at alle, uansett hvor de bor, skal få mest mulig like muligheter til å kunne velge rett, uten at det skal gå på bekostning av livskvalitet og å få hverdagen til å gå opp.

Bygdemiljøpakker utvikles derfor i tett samarbeid med lokale aktører og kommuner. Viktige nøkkelord er stedsidentitet og lokaltilpasning som utgangspunkt for pakkenes innretning. De vil åpenbart være annerledes enn bypakker. Bygdemiljøpakker legger bedre til rette for at også distriktene kan utvikles og forbedres til å bli bærekraftige og klimasmarte, basert på de lokale behovene og forutsetningene.

MDG hadde bygdemiljøpakker som et viktig punkt inn i forhandlingene i Viken etter valget og vi er derfor ekstra fornøyde med den store entusiasmen for denne saken. Allerede i vårt alternative statsbudsjett for 2017 satt MDG av 3,6 milliarder kroner til bygdemiljøpakker og fremmet ideen om Bygdemiljøpakker på Stortinget.

Vi vil opprettholde og videreutvikle levende, unike lokalsamfunn med særpreg og gode tjenester og ser for oss at bygdemiljøtankegangen gir meget gode muligheter for nyskaping både innen nye inkluderende boformer, mobilitet, reiseliv og kultur.

Et av de viktigste tiltakene i et klima og miljøperspektiv er likevel å gi folk mulighet til å bli uavhengig av fossil energi og å ta vare på matjord og naturområder. Skal vi redde klima og naturen er vi faktisk helt avhengige av at alle er med. Vi er utålmodige etter å finne gode fremtidsrettede måter å støtte opp under bygder og landbruksområder på og tenker derfor at Tofte er et fantastisk case og fortjener å vinne frem.

Kommentarer til denne saken