Pensjonistpartiet i Asker har hatt årsmøte og valgt nytt styre. Halvard Berg (76) fra Slemmestad overtar etter Sigmund Hole (79), som har vært styreleder i interimsperioden i 2019/20, fram til årsmøtet.

På spørsmål om hva som blir satsingen dette året, svarer Berg:

– Snekre sammen en god eldrepolitikk og verve flere medlemmer er viktig. Vi skal fremme de eldres behov, og være et seriøst parti. Jeg tror vi kan bidra i de sakene som angår eldre, og som de andre partiene ikke prioriterer først selv om det hører til deres partiprogram. Der kan vi gjøre en jobb. Siden vi også har en representant i kommunestyret og i to utvalg føler jeg at vi har en mulighet til å fremme vår politikk også. Men alt er nytt, så vi trenger litt tid på å prioritere hva vi virkelig vil satse på, sier nyvalgt leder til RHA.

Hole fortsetter som vara i det nye styret, som i tillegg til Halvard Berg består av Arne Torvbråten (69) fra Slemmestad som nestleder, Jutta V. Jøsendal (67) fra Asker som kasserer, og Henning J. Mørk ( (65) fra Holmsbu, og Ellinor Kittilsen ( (72) fra Asker som styremedlemmer.

Alle fem er gjenvalgt fra interimsstyret som besto av sju medlemmer. Per Sletaune (64), Asker og Henrik Thrana (74) fra Sætre er i tillegg til Sigmund Hole nye vara.

– Ekstra hyggelig er det også at partiet nå er i posisjon i kommunestyret, og at to styremedlemmer og en vara er fra tidligere Røyken og et medlem og en vara er fra tidligere Hurum. Disse kommunene hadde ikke et eget Pensjonistparti fra før, sier han.