Gå til sidens hovedinnhold

 Parkslirekne – spredning er ulovlig

I RHA 9. uttrykte Asker Elveforum bekymring for at parkslirekne kommer til å ta over i området langs Sætreelva. Det er god grunn for en slik bekymring.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere Hurum kommune kjente i flere år til problemet med parkslirekne ved elven og andre steder i Sætre, men det ble ikke satt i gang noen tiltak. Likevel håper jeg det er enighet om at videre spredning av parkslirekne bør stoppes.

Ifølge «Naturmangfoldloven» og «Forskrift om fremmede organismer» er spredning av parkslirekne ulovlig. Brudd på forskriften kan medføre miljøerstatning eller straff. Parkslirekne frør seg ikke i Norge; planten spres oftest med kantslått og anleggsarbeid hvor masser eller forurenset utstyr flyttes. Kun en ørliten bit av en plante er nok og plantemateriale skal behandles som spesialavfall. Den som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning skal opptre aktsomt. Det forlanges både å ha kunnskap om uheldige følger, og å treffe forebyggende tiltak. Det nytter altså ikke å hevde at «jeg visste ikke bedre». Lokale entreprenører og profesjonelle oppdragsgivere bør derfor skjerpe seg.

Senest sist sommer ble det kantslått parkslirekne langs kommunale veier i kommunen. Det var vel på oppdrag fra kommunen. Ved undergangen i Sætre sentrum ble det lagt igjen noe overskuddsmasse ved undergangen ved nærsenteret. Her spirte parkslirekne fra avleggere. Det kom vel fra en reparasjon av gangveien på andre siden av undergangen. Jeg antar at dette også var kommunalt arbeid. Noen steder slik som langs Søndre Sætre Vei ble den grønne delen av slirekne fjernet. Hvordan dette spesialavfallet ble behandlet vet jeg ikke. Asker kommune sier at de arbeider med en temaplan for naturmangfold hvor blant annet fremmede arter er tema. Vel og bra, men som et strakstiltak bør kommunen før sommeren gi klare instrukser til entreprenører i Asker, og spesielt sine egne slik at videre spredning hindres.

Det hadde vært fint å se at kommunen tar tak i dette nå. Så ser jeg fram til at temaplanen også legges fram om ikke så altfor lenge. Parkslirekne spres raskt og finnes allerede de fleste steder i Hurum. Det er på høy tid å ta dette opp på politisk nivå. Hvis ikke noe skal gjøres bør vel kommunestyret for ordens skyld få muligheten til vedta at vi gir opp.

Kommentarer til denne saken