Parkering på Hyggenstranda byttes ut med snuplass for buss

Innbyggere fortviler når parkeringsplassen på Hyggenstranda stenges for allmenn bruk – dette svarer kommunen.