Saken har skapt enormt engasjement blant innbyggerne i gamle Røyken og Hurum. Før sommeren sendte kommunen ut saken om privatisering av vei i gamle Røyken og Hurum, og da våknet folket.

Høringsfristen gikk ut 20. august og nå har det kommet inn over 250 innspill fra ulike privatpersoner og velforeninger. Avinor med kontrollsentralen i Røyken har satt advokat på saken.

Les også: Kommunen vil privatisere veier, men følger ikke egne kriterier: – At vi uten spisskompetanse skal drifte veier er ikke bra

Det store flertallet av disse er negative til kommunens forslag. Per Steine er kommunens saksbehandler, og bekrefter at det har vært stor debatt i saken. Han sier også at det ikke er vanlig med over 250 innspill i en sak hvis kommunen spør.

– Men vanligvis er det ikke så mange direkte berørte i saker. Jeg tenker at det er et naturlig engasjement, i og med at det er et viktig spørsmål. Om veien er privat eller kommunal har noe å si for den enkelte, sier Steine.

Skal evaluere

Innbyggerne har også vært kritiske til måten kommunens administrasjon har valgt ut de aktuelle veiene, og Steine sier at det vil bli en gjennomgang.

– Det er naturlig å ta en evaluering og se på hva som kunne vært gjort bedre. Vi har ikke vært gjennom alle høringsinnspillene ennå. Vi må avvente til saken er avsluttet for å ta en evaluering.

Han sier at de har brukt de dataene som de har tilgjengelig på de ulike veiene når de har plukket veiene som står på kommunens liste.

– Grunnlaget er kartdata. Det er et eget kartlag der samferdsel legger inn sine opplysninger.

– Stort arbeid

Nå starter arbeidet med å organisere innspillene som har kommet inn

– Nå skal vi sette opp en oversikt og hvilke veier de referer innspillene til, og hvilken begrunnelse de har for at veien ikke skal omgjøres. Dette er et stort arbeid siden det er såpass mange innspill, sier han.