Over 116 millioner kroner utbetales til idrettslag i Viken – og mer enn 700 000 til IL ROS

I desember får norske idrettsklubber utbetalt momskompensasjon for fjoråret. Av dette får IL ROS 747 752 kroner.