Tunnel eller bro er fortsatt et hett tema og før den endelige beslutningen tas bør alle vesentlige momenter vurderes. Frem til nå er kanskje det alvorligste argumentet mot et nytt tunnelløp lite debattert offentlig.

Oslofjordtunnelen er brattere enn tillatt etter EUs direktiv. Hva betyr dette, og hva er konsekvensene?

Et avvik fra en standard er vanligvis noe som kun tillates dersom noe er lite brukt, men det er ikke tilfellet for denne tunnelen hvor nettopp sterkt økende trafikk er grunnen til behovet for en utvidelse.

Uten at jeg har statistikken virker det som om de fleste hendelsene som stenger tunnelen skyldes at det blir for bratt for noen kjøretøyer. Med to løp blir det like mange tilfeller, selv om kun et løp blir stengt om gangen.

Sikkerheten ved brann blir bedret når det ikke er møtende trafikk, men det grunnleggende problemet blir ikke borte. Tunnelen er brattere enn standard og vil derfor føre til havarier og noen ganger branner.

Før eller siden blir det kanskje utslipp av farlige stoffer. Som en analog til dyreriket kan man si at Oslofjordtunnelen er en «rovtunnel» som spiser de svakeste kjøretøyene.

Spørsmålet er og blir derfor om det er forsvarlig å tillate et avvik fra standard for en så trafikkert tunnel. De som har kranglet seg til et slikt avvik har neppe forstått konsekvensene.