Regjeringen viser ansvar for hvor det er viktig å investere penger til vegutbygging i Norge. Ny tunell under Oslofjorden ligger ikke der, og er ikke ønsket av folket.

Kapasiteten i eksisterende tunell vil være nok for den infrastruktur som finnes i dag. Det store problemet ligger i dag på tungtransporten, som med gamle og dårlige kjøretøy, ikke tåler dagens tuneller med bratt stigning og nedkjøring, etter mange mil på motorveier før stor belastning møter motor og bremser i flere tuneller i Norge. Det er det som gjør branner og ulykker så farlig for andre trafikanter som trenger å passere Oslofjorden mellom øst og vest.

Med den nyere utvikling innen brobygging som i dag finnes i Europe vil en bro være en tryggere og mer fleksibel både for trafikanter, rutebusser og syklene for å nå mellom øst og vest.

Bygging av nytt tunnelløp vil ta mange år, og være en risikosport på grunn av sprengning i ukjent masse og hensynet til eksisterende tunell.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt

Statens vegvesen bør tenke en gang til på sine teorier, og gi trafikanter trygghet med en bro over Oslofjorden, og tenke sikkerhet og vedlikehold som krever store utgifter hvert år i forhold til en bro. Lag en sikker bro for alle, og ikke bare for tungtransporten.