Det var bare det som manglet, nemlig utsettelse av tunnel nr. 2, prosjektet som ble åpnet sommeren 2000!!

Prosjekt Oslofjordforbindelsen, har vært en torn i øyet til politikerne på Stortinget i alle år, er min påstand.

Samferdselsminister Opseth sitt ultimatum på 1990 tallet, nemlig tunnel eller ikke noe da det ikke ble flyplass på Hurum, stoppet alle muligheter for en bro over Oslofjorden.

I ettertid har det vist seg at prosjektet likevel ble, om ikke en stor suksess, men lønnsom i det trafikken overgikk alle prognoser hva angikk ÅDT (årsdøgntrafikk), og som gjorde at det ble slutt på bompenger, to år før tiden, i 2013 og ikke i 2015.

Dessverre har Stortinget vegret seg for å videreføre veien gjennom Lier, ved å legge ansvaret på Lier kommune, som ikke kan bestemme seg for hvilken trase man skal gå for.

I tillegg snakkes det om «dårlig» fjell der det skal bygges tunnel fra Spikkestadbakkene og så videre, og så videre.

Else Marie Rødby refereres avisen 27.10. på at «alle samferdselsprosjekter som ikke er igangsatt, og med en prislapp på over en milliard kroner, er skjøvet på».

Selve tunnelen er riktignok ikke påbegynt, men det er allerede lagt ned millioner av skattekronene våre i forberedelser på Nesodden/Frogn siden.

Hva mener Rødby om det?

Et prosjekt, en tunnel, sprengt gjennom fjellet for å lette båttrafikken forbi Stadhavet, er prioritert, selv om mange av dem som trafikkerer området, uttaler at den, tunnelen altså, er unødvendig, siden båtene er blitt bedre til å takle området!?!?

Jeg håper at ordførerne i Asker, Nesodden og Frogn, klarer å overbevise Stortinget om at nok er nok.

Nå ønskes ingen flere utsettelser.