Gå til sidens hovedinnhold

Orografen på Verket: «En entusiastisk gjeng står dugnadsklare, hvis bare kommunen kunne være litt mer imøtekommende og hjelpsomme

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

24. juni 2017, ble orografen på Verket åpnet av ordføreren i Hurum. Et nytt, spennende og verdifullt kulturminne, som ikke mange kjente til, ble tilgjengelig for allmennheten. Æren for dette har Verket og Bogen Vel og Nærmiljøgruppen Klokkarstua og Verket. I samarbeid med Hurum Historielag, har de jobbet med gjenreisningen av dette forsvarshistoriske anlegget, som nesten var forsvunnet. Orografen var tidligere en del av forsvarsverket til Oscarsborgs festning. (En orograf er en optisk avstandsmåler, som tidligere ble brukt av kystartilleriet).

Orografen, slik den framstår i dag, besøkes jevnlig og området er lagt flott til rette med bord og benker, hvor man kan slappe av, ta seg en matbit, noe å drikke og nyte utsikten utover Drammensfjorden, men først og fremst sette seg inn i litt av historien rundt anlegget, pedagogisk til rette lagt med bilder og tekst.

Men et slikt anlegg trenger oppfølging i form av vedlikehold og forbedringer. Til å begynne med, i 2017, var det ikke problemer med bruk av kjøretøyer opp til området. Året etter, ble det ført kjørebok, noe som fungerte bra, men så ble det bråstopp. Det ble plutselig ikke lov til å bruke bil opp dit, noe man er helt avhengig av for å få opp motorsag, drivstoff, hakker, spader, river osv. Ifølge en av entusiastene, forfaller området.

Han påpeker også at dugnadsgjengen, de som virkelig brenner for stedet, blir eldre, uten at de får gjort noen verdens ting. De står imidlertid dugnadsklare, hvis bare Asker kommune kunne være litt mere imøtekommende og hjelpsomme. Årsaken til bråstoppen er at området er et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde), dermed er det ikke anledning til å bruke kjøretøyer til å frakte opp verktøy og annet materiale.

Jeg går ut fra at det var et LNF-område da arbeidene med orografen startet, og da fikk man lov til å kjøre dit. Hva har endret seg siden den gangen? Forstår ikke Asker kommune verdien av orografen og den store dugnaden som er utført og at det faktisk står folk klare til å starte opp igjen med arbeidet? Dette kaller jeg regelrytteri.

Jeg oppfordrer politikerne Martin, Ivar, Helge, Roger, Trond, Else-Marie, Heidi og Monica, alle representanter fra Hurum, om å ordne opp i denne kjedelige saken, slik at de som fremdeles er villige til å ta vare på dette kulturminnet, får gjort jobben som må til. Det kan da ikke være vanskelig å få dette til eller?

Kommentarer til denne saken