I et brev til Klima- og miljødepartementet med minister Espen Barth Eide i spissen har Askers ordfører sendt krav om penger for å hjelpe til med redningsaksjonen i Oslofjorden.

Det er en kjent sak at fjorden er i dårlig forfatning, noe blant andre plastpirat Andreas Brandvoll har trukket fram ved en rekke anledninger.

Les også: Plastpirat-Andreas vurderer sterkt å slutte med rydding i Oslofjorden: – Jeg orker ikke å kjempe mot idioti

– Utviklingen går i feil retning

I brevet til departementet skriver ordføreren at Asker legger opp til store investeringer i nye renseanlegg i temaplanen for van og avløp, og at dette vil føre til kraftige gebyrøkninger for innbyggerne de neste årene.

Det var formannskapet i kommunen som ba ordfører sende brevet til Stortinget og regjeringen med beskjed om at staten måtte bidra i arbeidet med å rense Oslofjorden og Drammensfjorden.

Conradi skrive at kommunen alltid har hatt gode planer for å hindre forurensing av fjorden. Det påpekes at disse tiltakene er mange og kostbare.

– De siste års utvikling går likevel i feil retning og nye tiltak må iverksettes. Den totale belastningen på fjorden er blitt for stor. Planer for nye tiltak framgår av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, hvor kommunene igjen har en betydelig rolle. For kommunene rundt Oslofjorden (indre og ytre) inkludert Drammensfjorden blir dette svært kostnadskrevende. Store kostnader veltes også over på vann og avløpsgebyret til innbyggerne, skriver Conradi.

– Urimelig

Conradi trekker videre inn Askers innbyggere.

– Asker kommune mener det er urimelig at det er innbyggerne alene som skal bekoste den fjordredningsaksjonen som nå er i emning. Vi henstiller Staten til å lansere en redningspakke for Oslofjorden, der intensjonen er å lette byrden på kommunene og innbyggerne, og få en rask framdrift av tiltakene.

Hun påpeker at statens bidrag så langt har vært å stille enda strengere krav til kommunene, og kun noen få tilskuddsbeløp til landbruket.

– Dette er ikke nok når det skal investeres milliardbeløp i rehabilitering av ledningsnettet og nye renseanlegg langs fjorden. Vi ber om at statsråden tar denne saken opp med Oslofjordrådet, slik at statens innretning på en redningspakke kan få en mest mulig optimal virkning for fjorden og kommunene.