Sydskogen skole i Bødalen var valgt ut som den skolen som fikk årets besøk av ordføreren da førsteklassingene skulle begynne på skolen. Hun sier at skolestart er en milepæl i alles liv, og at hun kunne se at det var mange spente barn og foreldre.

Les også: Rød løper, roser og gammel jegermarsj for Torvbråtens førsteklassinger

– Det er masse å glede seg til. Nå skal elevene lære å leke og de skal lære å bli kjent. De skal bli venner. Mitt hovedbudskap var at for at alle skulle ha det bra på skolen må alle bidra til det, sier Conradi.

– Ingen føringer

Selv om skolestarten forløp relativt normalt ligger fortsatt Koronaviruset og lurer nå som alle elever skal tilbake på skolene, og mange foreldre tilbake på jobb etter ferien. Conradi stoler på at skolene tar gode avgjørelser.

– Man har retningslinjer som tilsier at man er mer ut på første skoledag, men vi har ikke lagt noen overordnede politiske føringer. Dette ivaretar skoleledelsen så godt og profesjonelt, så rammene er veldig trygge for alle. Det tror jeg også foreldrene her kjente på. Det er også veldig positivt her at man får lov til å være sammen på skolen som vanlig innenfor klassen sin. Det begynte jo ganske tøft i våres.

Bildeserie

Se Sydskogens førsteklassinger i bilder

Ordføreren slår fast at Asker følger nasjonale retningslinjer for smittevern i skolen. Det vil si et trafikklys som er inndelt i rød, gul og grønne faser.

– Nå er alle skolene i gul fase i oppstarten. Så må man bare følge med og får man et lokalt utbrudd iverksetter man tilbud lokalt. Det er vi også innstilt og forberedt på. Så håper vi på at det alle bidrar med i hverdagen med å holde avstand og vaske hendene skal gjøre at vi slipper å gå ut i en ny stengning av samfunnet.

– Er litt spesiell

Hun fokuserte likevel på det å være hyggelig mot hverandre i store deler av talen sin til elever og foreldre.

Da handler det om å passe på at alle har noen å være sammen med. Si positive ting til hverandre. Det må både barna og foreldrene gjøre, og det er en investering i fellesskapet her, sier Conradi.

Bildeserie

Se bildene fra Torvbråten her!

Hun la likevel ikke skjul på at første skoledag kunne bli spesiell for mange.

– Jeg tenker at denne dagen er litt ekstra spesiell siden det ikke ble avholdt i besøksdag før ferien. For noen er det aller første gangen her, og da kan spenningen bli ekstra stor for enkelte. De blir tatt utrolig godt imot. Det er lærere og voksne her på skolen som har gledet seg og som vet hvordan de skal håndtere de minste. Så er det også spente faddere som raskt kommer til å bli trygge hender å kunne holde i.