Vi har nå fått svar fra samtlige politikere v/representanter fra de forskjellige partiene, bortsett fra KrF som ennå ikke har svart.

Svarene har gjennomgående vært grundige og imøtekommende, men ikke alle like postive sett ut fra vårt ståsted for et Tofte uten dominerende tungindustri.

Svarene med kommentarer er i sin helhet å finne på Toftes Framtid facebook.

Pensjonistpartiet og Asker Frp er på vår side

De som har gitt de mest troverdige og tillitvekkende svarene ifht vårt ståsted er Trond Røed og Ole Jacob Johansen på vegne av Asker Frp.

Vi har også tillit til at John Arntsen i Pensjonistpartiet står trygt på vår side.

Liberalistene hevder de vil stemme mot alt som er subsidiert og vi tolker det dithen at de vil stemme mot statseide Statkraft hvor forsøksanlegget allerede er tildelt betydelig ENOVA støtte.

Rødt, Sp og Sv har fagre tanker for Tofte i anledning valget, men gir inntrykk av å fri til kommunstyre samarbeid/posisjoner ved å stille seg positive til evt fullskala dersom det havner innenfor lovverket mht forurensning. I motsetning til Toftes Framtid og andre, tror de det vil være positivt og hindre at Tofte blir fraflyttet, eller i beste fall bare være en badeby.

Venstre tegner et rosenrødt bilde av Tofte

Venstre velger å legge bort tankene på tømmerbiler og biodiesel og tegner et rosenrødt bilde for Toftes framtid. De avstår å svare på om de vil stemme for eller i mot fullskala, men legger vekt på at Tofte ligger enda mer usentralt enn Sætre og at det ikke er robuste veier ut hit. (De holder riktignok daglige konvoier av mega tømmervogntog som hver veier ca 65 tonn) Med kai og ferger ligger Tofte meget sentralt på Østlandet. Med bil er det 45 min til Ryen, Asker eller Drammen.

Høyre og Ap gir inntrykk av å være litt på glid...de vil avvente resultatet fra evt pilotprosjekt og søknad før de tar stilling til fullskala. De har ellers som de andre partiene, i anledning valget, flotte vyer for framtidens Tofte , - som imidlertid neppe er forenlig med dominerende tungindustri i sentrum. Vi skriver tross alt snart 2020 og ikke 1920.

Forøvrig er det grunn til å bemerke:

Det er positivt at man nå vil avvente før man tar stilling til fullskala, men det er ingen tvil om at Hurum kommunestyre, nærmest enstemmig, tidligere har gitt grønt lys for alt Statkraft måtte ønske, - og uten at befolkningen er tatt med på råd på en ordentlig og ryddig måte.

Uten grønt lys på forhånd, ville neppe Statkraft demontert den gamle fabrikken og rive bygninger, det sier seg selv.

Rammetillatelser i lukkede rom

Dette har vært bestemt over hodet på folk flest og vi frykter nå at pilotprosjektet utsettes til man har oppnådd ny «rammetillatelse» i lukket rom i Nye Askers kommunestyre, slik at saken allerede er avgjort når søknad senere behandles ihht reglene.

Mht pilotprosjektet så ble det i fjor administrativt gitt dispensasjon fra ledelse i Hurum kommunestyre, på tross av negativ innstilling fra rådmann og fylkesmann som påpeker at dette er i strid med gjeldene regler , samt mange klager.

Vedtaket ble også påklaget, men senere tilsidesatt av fylkesmann som godkjenner vedtaket med en begrunnelse hvor det vektlegges i avgjørende grad, at fordelene er større enn ulempene. Den overveiende fordelen iflg fylkesmannen var at det var viktig med rask igangsettelse.

Dispensasjonen ble gitt i 2018, Statkraft sier nå de vil sette igang tidligst i 2021. Det kan ikke sies å være rask igangsettelse og forutsetning for dispensasjon er dermed brutt.

Mht til forurensning til luft og vann fra pilotprosjekt sier politikerne det vil bli minimalt og at vi må stole på Statkraft og deres egne målinger.

Helsefarlig, usynlig gass ble tiet ihjel

I fjor hadde vi en ulmebrann i en flishaug som iflg brannvesenet hadde pågått i lang tid før det ble oppdaget og etterhvert slukket. Iflg eksperter så utvikler en slik ulmebrann en svært helsefarlig gass som er både usynlig og luktfri. Denne gassen har spredt seg mot skole og boligområder.

Gjentatte bekymringsmeldinger om dette ble tiet ihjel og ignorert både av Statkraft og politikere. Hvordan kan vi da ha tillit til bagatellisering og egenrapportering av utslipp?

Bortsett fra flishugging av stadig økende mengde tømmer som skal gå til oppvarming...en minimal utvikling av steinalderteknologi som neppe er klimavennlig, skjer det svært lite i regi av Statkraft.

Tofte holder pusten og utvikling ligger fortsatt på vent!

Svar til Toftes Fremtid om utvikling på Tofte

Svar til Toftes Framtid

Brev fra Toftes Framtid til politikerne