Det som er en skandale og det som var et hastverksarbeid av dimensjoner var jo nettopp opprettelsen av Viken.

  • Ble sammenslåingen av den enorme geografiske konstruksjonen Viken utredet i tråd med Inndelingsloven? Nei.
  • Ble sammenslåingen gjennomført med tvang? Ja.
  • Ble Viken til etter en hestehandel på bakrommet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF? Ja.

Beklager, men sånn kan vi ikke behandle verken innbyggere, lokaldemokrati eller fellesskapets ressurser. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gått til valg på å oppløse Viken, og vil stå ved det valgløftet.

En kan ikke klandre Høyre for å drive høyrepolitikk, men de må være åpne om sin primærpolitikk for fylkeskommunene: At de vil legge dem ned og bare beholde kommuner og staten. Og hvor store kommuner må til for å bære denne modellen? Det må vel bli omtrent så store kommuner som Høyre arbeidet jevnt og trutt for å få på plass i sin regjeringstid, med gulrot og pisk. Ved å legge opp til et inntektssystem hvor de store kommunene belønnes og de små pines økonomisk. Det hadde kledd debatten om man var ærlig på dette og om man for eksempel kunne peke på de konkrete stordriftsfordelene man har oppnådd hittil gjennom de store sammenslåtte kommunene og fylkene. Helt konkret kunne man jo vist til hvilke fordeler kommunereformen har gitt i form av innsparinger og effektiviseringer. Har det blitt lavere administrative utgifter eller har innbyggerne fått mer igjen for skattepengene sine gjennom rimeligere kommunale tjenester som byggesaksgebyrer, SFO-ordningen, kulturskole og kommunale avgifter?

De ansatte i Viken melder om en toppstyrt organisasjon der avgjørelser fattes langt fra det som skjer, at beskjeder går ovenfra og ned gjennom flere organisasjonsledd og med et økende byråkrati. Viken i sin form er kostnadsdrivende på grunn av sin enorme geografi og organisasjon.

Man kan regne på arbeidstimer i en organisasjonsendring, prislapp på IKT-lisenser og drift av bygg. Men hva er kostnaden ved et svekket folkestyre eller prislappen på en toppstyrt administrasjon? Hva er prisen for alle heltidspolitikerne, for politisk og administrativ reisevirksomhet, for systemet Viken? Et system hvor distriktene er dårligere representert enn i de gamle fylkene, og kanskje nettopp derfor er motstanden mot Viken aller størst i Østfold og Buskerud.

De som ikke tok ansvar for å gjennomføre demokratiske prosesser og en skikkelig utredning da Viken ble opprettet har merkelig nok flere krav til både prosess og medvirkning nå. Prisen for sammenslåing var tilsynelatende ikke så viktig for Høyre, KrF og Venstre da, men når skaden nå skal rettes opp, kommer de kraftfullt på banen med dette argumentet. Hvor er engasjementet for folkestyre, representasjon og forsvarlig offentlig pengebruk i et langsiktig perspektiv?