Oppgradering av Røyken næringspark anslås å komme på 9 millioner

Røyken kommune har siden september 2009 overtatt anlegg for anlegg på Røyken Næringspark etter hvert som de har blitt ferdige. Kommunen har overtatt alt så langt som til felt C, hvor det er en vei på rundt 100 meter som mangler belysning.