Oppgraderer Knivsvik for 250.000 kroner

Knvisvik feriested renoveres etter at Norsk Folkehjelp fikk tildelt 250.000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen.