I et voldsomt selvforsvar beskylder Frp lederen i Asker Trond Ellingsen meg for å bedrive sitatfusk, når jeg kommenterer Asker Frps lite positive holdning til en sammenslåing av våre tre kommuner. Frp lederen burde heller vist politisk ansvar for hva han bringer til torgs av meninger som han selv gjemmer seg bak.

Grovt sitatfusk 

Å legge ansvaret på sine venner på puben, synes jeg lite om. Det er representanten for Frp som skriver innlegget og som sender det til Budstikka. Det er mulig at han ikke forstår at vi som bor i Røyken og Hurum følger med på det som skjer i Asker og at vi ikke liker å bli omtalt på en nedlatende måte.

Han bør sende sine innlegg til vår utmerkede lokalavis RHA om han vil bli hørt her ute, og ikke klage etterpå når jeg deler meninger i begge lokalavisene som jeg har abonnert på i årevis.

Om hjelp fra «rike Asker» 

Asker Frp lager et stort nummer av at de som eneste parti prøvde å hindre at Asker blir slått sammen med Røyken og Hurum, for da må Asker folk regne med å betale mer i kommunale avgifter. Nå ser jeg at lederen i Asker Frp har mildnet sine angrep på Røykens avgiftsnivå og bare nevner Hurum i sitt siste avisinnlegg.

Jeg tror på solidaritet og mener at avgiftsnivået bør bli likt for alle i den nye kommunen.

Politikere som ser dette som et stort problem burde ikke påtatt seg jobben med å lede partier i storkommunen nye Asker