Oljesøl på et par hundre meter – redusert framkommelighet

Av

En oljelekkasje over en strekning på fylkesveien fører til redusert framkommelighet.