Ved undertegnedes besøk på Follestad avfallsmottak i Åros i uke 44, ble det opplyst om at det fra nyttår ville koste opp til 100 kroner å få levert avfall ved mottaket.

Argumentasjonen gikk på at det var så mange næringsdrivende som leverte der, uten at man kunne skille mellom private og næringer som leverte avfallet. (Næringdrivende betaler i utgangspunktet en tonnpris for avhending av avfall.)
En argumentasjon som overhodet ikke holder mål.

Privat og næring

Sylling avfallsmottak i Lier er et godt eksempel på at man lett kan skille mellom private og næringsrelaterte leveringer, hvis man ønsker det.

Man skal som privatperson altså straffes økonomisk for sin vilje til å kildesortere, i nye Asker kommune.

Dette til tross for våre politikeres forsikringer om at levering ved kommunale avfalls-mottak skulle fortsette å være gratis også etter kommunesammenslåingen.
Resultatene av denne hodeløse politikken kan bli at mange velger billigere alternativer når avfall skal kastes, som for eksempel å dumpe det i naturen, noe som var en stor plage før det gratis avfalls-mottaket i kommunen ble opprettet. Eller at man heller velger å legge alt fra metaller til spesialavfall i husstandens avfalls-dunker som restavfall, i stede for å levere på egnet mottak.

Resirkuleringen av metaller og andre materialer er en viktig forutsetning for at FN`s bærekraftsmål kan oppnås, og politiske beslutninger må tas i henhold til dette. Altså gi incentiver til resirkulering, og ikke det motsatte, som interim-styret i nye Asker kommune gjør nå.

Miljøfiendtlig og lite inspirerende

Beslutningen om å innføre økonomisk straff for privat kildesortering ved avfallsmottak er ikke bare direkte miljøfiendtlig, men virker også lite inspirerende på viljen til å ta ansvar for eget avfall.

Politikere som aktivt motarbeider viktige miljøsaker, og bryter sine lovnader til befolkningen bidrar selvfølgelig også til en stadig økende politikerforakt.
Ballen legges med dette på den Høyre-styrte kommunale banehalvdel, eller hva mener du, ordfører i nye Asker kommune Lene Conradi?

Les også: Nå skal gebyrene i nye Asker settes – Her ser du hvordan Hurum og Røyken kommer ut av det

Gratis avfallslevering må fortsette