Politikerne utsatte behandling av masseuttak – nå blir det befaring i stedet

Kommunedirektøren i Asker mente alt lå til rette for å si ja til å etablere massetipp og mellomlagring på Hotvet gård. Men politikerne vil ha mer informasjon om hvordan tiltaket påvirker blant annet veikapasiteten, naboene og miljøet.