Orica vil bygge ut næring med opptil 250 nye arbeidsplasser på Engene

Om det er politisk vilje kan Oricas område på Engene få på plass en blanding av boliger og næring, og potensielt opptil 250 arbeidsplasser.