Fylkesmannen setter foten ned for søndagsåpne butikker

Hurum kommunestyre er positive til at butikker i Sætre kan holde åpent på søndager fra mai til oktober, men nå har fylkesmannen konkludert med at Sætre ikke er et typisk turiststed.