Planutvalget utsatte utvidelse av småbåthavn i Sandspollen

Selskapet Skjærlagåsen Utvikling AS ønsker å bygge ut småbåthavnen i Sandspollen og legge til rette for reiselivsrelatert næring. Men planutvalget i Hurum valgte å utsette behandlingen til kommunestyret i nye Asker tar over.