Kommunen ber fylkesmannen oppheve eget vedtak

Fylkesmannen mener Hurum kommune krever er for høyt byggesaksgebyr av Sætre Havn Utvikling AS, men kommunen er ikke enig.