Hurum kommune tapte gebyrkampen mot Sætre Havn Utvikling

Hurum kommune krevde opprinnelig over 1,2 millioner kroner i byggesaksgebyr fra Sætre Havn Utvikling i første byggetrinn i Sætre. Men etter flere klagerunder hos fylkesmannen har Kommunal- og moderniseringsdepartement satt foten ned, og nå er gebyret redusert med over 800 000 kroner.